Vždy mě bavilo nějakým způsobem zobrazovat okolní skutečnost, představy, sny. Ať kresbou, malbou nebo později i prostorově - plastikou. Studia na uměleckořemeslné škole byla dobrým základem, ale časem jsem pod různými vlivy začal hledat i jiné způsoby vyjádření, než jen kovářské technologie. Ke ztvárnění svých záměrů využívám různých kontrastních povrchů a struktur - rzi, výbrusů i barevných nebo skleněných detailů, přiznané spoje, šrouby, svary. Tematicky se pohybuji v tradičních oblastech. Lidská figura, vztahy, inspiruje mě i říše zvířecí a rostlinná, nic složitého. Zajímá mě, jak zkratkou vyjádřit humor, nadhled, ironii. Protože kov klade při zpracování značný odpor, sám si o tuto zkratku a zjednodušení říká.